id="top"

Heo Bò Sữa

170.000450.000

Kích thước Giá Bán
Tiểu (50cm) 170K
Trung (60cm) 250K
Đại (80cm) 450K