id="top"

Gấu Trúc Ôm Trái Cây

140.000370.000

 

Tiểu (35cm) 140K
Trung (45cm) 230K
Đại (60cm) 300K
Siêu Đại (80cm) 370K