id="top"

Bánh Mì Nhồi Bông 3D

130.000190.000

Kích thước Giá Bán
Nhỏ (70cm) 130K
Lớn (90cm) 190K