id="top"

Heo Bông Ôm Bánh Mì

160.000390.000

 

Tiểu (40cm) 160K
Trung (50cm) 230K
Đại (60cm) 300K
Siêu Đại (80cm) 390K