id="top"

Chuối Bông Đầu Heo

160.000290.000

Kích thước Giá Bán
Tiểu (60cm) 160K
Trung (70cm) 230K
Đại (80cm) 290K