id="top"

Chó Ôm Bình Sữa

140.000370.000

Kích thước Giá Bán
Tiểu (40cm) 140 nghìn
Trung (50cm) 230 nghìn
Đại (70cm) 300 nghìn
Siêu Đại (90cm) 370 nghìn